ČLANOVI LU „GRADINA“ LOVREĆ                                                   e mailom
Vinko Rupčić v.r.
Domagoj Zaradić v.r.
Ivan Petričević v.r.                                                  
Vladimir Bekavac v.r.
Marijan Milinović v.r.
Krešimir Batinić v.r.
Nikica Katić v.r.

 U Splitu, 30.07.2019. g.

 

       Lovačka udruga „GRADINA LOVREĆ“
       Mrnjavci 80
       21257 Lovreć
       n/r Predsjednika L.U. g. Marijana Dumančića
       n/r predsjednika Nadzornog odbora LU g. Ante Bošnjaka 
       n/p Predsjednika L.J. Lovreć g.Stipe Olujića
  

 PREDMET: Zamolba za implementaciju novog ustroja Lovne jedinice Lovreć

                    dostavlja se;- 

VEZA: naša zamolba od 16.04.2019.g.

            Poštovani,

 

kako Vam je poznato mi- gore navedeni članovi LU „Gradina“ Lovreć, LJ Lovreć zamolbom iz veze obratili smo se LU „Gradina“ s ciljem da nam se odobri osnivanje nove lovačke grupe u sklopu LJ Lovreć, te da nam se dodijeli na gospodarenje „Sektor III“ (područje oko lovačkog doma), a koji sektor je sukladno odredbama lovno gospodarske osnove slobodan.

 

            Naša zamolba je dana 27.04.2019.g. pod točkom 3 dnevnog reda razmatrana i raspravljena te se o istoj glasovalo na Zboru lovne jedinice Lovreć.

            Na navedenom zboru LJ je utvrđen kvorum (30 članova), od kojeg broja je 18 članova LJ, odnosno 60% bilo ZA navedenu zamolbu, 10 članova LJ ili njih 33,33 % protiv, a 2 člana ili 6,66% ih je bilo suzdržano.

            Obzirom na navedeno, a shodno ovlastima lovne jedinice (čl.38. i 39. Statuta LU „Gradina“ Lovreć) očekivali smo da će ovako uvjerljivi stav članova LJ Lovreć  rezultirati pozitivnim odgovorom Izvršnog odbora LU Gradina te da će IO na prvoj sljedećoj sjednici prihvatiti našu zamolbu kao i stav LJ Lovreć te krenuti u operacionalizaciju izglasanog.

            U prilog tome ide i činjenica da su na navedenom Zboru LJ Lovreć i Predsjednik LU, Predsjednik LJ Lovreć, te 3 od 4 nazočna Voditelja sektora glasovali  ZA provedbu naše zamolbe.

 

            Međutim na sjednici Izvršnog odbora LU „Gradina“ održanoj dana 01.06.2019.g. u prostorijama Lovačkog doma  članovi IO su, CITAT IZ ZAPISNIKA navedene sjednice: „O promjeni ustroja lovne jedinice Lovreć uspoređivane su površine svih sektora i izražavana oprečna mišljenja između članova lovne jedinice Lovreć, da se o promjeni ustroja pismeno očituju svi sektori, a vodstvo lovne jedinice pismeno dostavi prijedlog izvršnom odboru, članovi odbora iz Studenaca kazali su da će prihvatiti i podržati svako rješenje koje donese lovna jedinica Lovreć i čude se ako je prijedlog usklađen što se ne konkretizira zaključak i provede„ (KRAJ CITATA).

 

U  navedenom zapisniku je također  konstatirano CITAT: „Uopće se nije o ničemu izjašnjavalo glasovanjem“ (KRAJ CITATA).

 

Obzirom na navedeno, odnosno na činjenicu da o našoj zamolbi iz veze kao i o zaključcima Zbora LJ Lovreć od 27.04.2019.g. članovi Izvršnog odbora na navedenoj sjednici nisu donijeli pravovaljanu odluku, odnosno NISU ODLUČILI GLASOVANJEM kako to određuje čl.20. Statuta LU „Gradina“ Lovreć, nego su izrekli nekakav stav, rekli-kazali, konstatirali da se o promjeni ustroja pismeno očituju svi sektori, a vodstvo lovne jedinice pismeno dostavi prijedlog izvršnom odboru mišljena smo sa je navedeni zaključak lzvršnog odbora LU nestatutaran te se svi daljnji zaključci, radnje i postupci proizišli iz takovog nestatutarnog zaključka imaju smatrati također nestatutarnim, odnosno nepravovaljanim, odnosno, u skladu sa važećim pravnim propisima R Hrvatske i Europske unije imaju se smatrati „plodovima otrovne voćke“.

 

U svezi navedenog molimo da se žurno, a prije sljedeće sjednice Izvršnog odbora sa svojim meritornim stavom izjasni i Nadzorni odbor LU, a sve sukladno odredbama čl.22. i 23. Statuta LU.

 

Dakle, obzirom na sve navedeno, a posebice na jasno izraženu volju velike većina (60%) članova LJ Lovreć, te obzirom na činjenicu da je premet naše zamolbe slobodni sektor te da shodno tome svojom zamolbom nikoga od ostalih sektora LJ Lovreć niti članova LU Gradina ne zakidamo u njihovim realnim i praktičnim pravima molimo Izvršni odbor LU da se na sljedećoj sjednici još jedno razmotri naša zamolba i da se istoj na pravno valjan način udovolji i da se tako valjana odluka žurno sprovede, dokumentira i objavi.

U tom smislu nadamo se da će IO donijeti valjanu odluku kako bi izbjegli odlučivanje o sukobu interesa van tijela Lovačke udruge.

 

            Također Vas molimo da predstavniku gore navedenih članova LU tj. potpisnika zamolbe omogućite nazočiti sjednici Izvršnog odbora kako bi u slučaju potrebe dodatno argumentirao i precizirao naše stavove.

           

Nadamo se Vašem pozitivnom odgovoru, a sve kako bi već početkom nadolazeće lovne sezone  krenuli u aktivnosti na sektoru vezanim za LGO.

 

U tom duhu Vas pozdravljamo, izražavamo naše poštovanje i želimo dobru kob!!!