ČLANOVI L.U.“GRADINA“ LOVREĆ

Vladimir Bekavac

Marijan Milinović

Krešimir Batinić

Domagoj Zaradić

Vinko Rupčić

Nikica Katić

I dr.

U Splitu, 16.04.2019.g

                                                                                                  L.U.“GRADINA“ LOVREĆ

                                                                                                  Mrnjavci 80

                                                                                                  21257 Lovreć

                                                                                                  Predsjednik; Marijan Dumančić

                                                                                                  Predsjednik Lovne jedinice Lovreć;

 

 

Predmet; Zamolba za novi ustroj lovne jedinice Lovreć

 

Poštovani,

kao dugogodišnji članovi naše lovačke udruge, zainteresirani smo za osnivanje nove lovačke grupe u sklopu sekcije Lovreć. Ista bi gospodarila prema pravilima lovne gospodarske osnove na području „Sektor III – sjeveroistok“ (područje oko Lovačke kuće).

Smatramo da bi uz naše obaveze prema LGO našima dodatnim aktivnostima poboljšali situaciju po pitanju održivog razvoja na tom području.

S toga Vas molimo da nam na već prvom sastanku Izvršnog odbora i sastanku Lovne jedinice Lovreć iznesete našu zamolbu. Na zadnjoj Skupštini nije bilo argumentiranih prepreka da bi se isto realiziralo. Molimo također da se i Vi kao rukovodioci očitujete sa svojim mišljenjem. Ako je većina suglasna molimo da se odluka  odmah sprovede dokumentirano i objavi.

Za isto smo obavijestili i našeg Voditelja sektora „Jelići“ koji nema ništa protiv naših želja. 

Nadamo se Vašem pozitivnom odgovoru i da već početkom ove lovne sezone krenemo u sve aktivnosti vezano za LGO.

 

Sa poštovanjem!