U prva dva zajednička lova u Studenačkom polju odstijeljeno samo (6) šest prepelica i (7) sedam golubova? Nisu pomogla ni dva iskusna psa ptičara Joška Udiljka i Mate Cikojevića iz prijateljske udruge koji su pozvani u pomoć ali bez pušaka?!

Bretonac Ante Bošnjaka lijepo radi ali koja je korist kad prepelice nema? Ima golubova grivnjaša i već se skupljaju u jata ali bez dobre organizacije odstrijel istih nije moguć?

Da li je uzrok malo obrađenih površina zasijanih žitaricama ili prekomjeran izlov ili stradavanja na putu seobe nismo dokučili?

Lov je karakterizirao mali broj sudionika i vrućina,a u lovu je sudjelovao i novopečeni lovac Josip Bošnjak koji je upravo položio lovački ispit i sprema se pristupiti udruzi.

Međutim u oba lovna dana viđena su dva poskoka i već su na granama (prerano) što upućuje na veliki oprez!

Da li je bilo odstijela po sektorima u L.J Lovreć nismo uspjeli doznati?

Prilog:Odmor sudionika lova i slike viđenih poskoka koje nam je ustupio Branimir Šakić

 [nggallery id=362]