Sjednica će se održati 02.ožujka 2019.g., u 18.00 sati u lovačkom domu na Jankovini . Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

 1. Redovita godišnja izvješća:  
              -Predsjednika udruge
              -Tajnika i rizničara
              -Stručne osobe za LGO
              -Lovnika udruge
              -Urednika Internet stranice
 2. Određivanje visine članarine za 2019/2020g- rok uplate i dostava potvrde o uplati
 3. Prijedlog dnevnog reda godišnje izvještajne Skupštine, te datum održavanja
 4. Razno

 

Predsjednik udruge

Marijan Dumančić