LU GRADINA LOVREĆ
Lovna jedinica Studenci
Vodstvo lovne jedinice
Studenci, 01.07.2019.g.

                                                                   P O Z I V

kojim se pozivaju članovi vodstva lovne jedinice i predstavnici lovne jedinice u vodstvu udruge da neizostavno nazoče sjednici koja će se održati u subotu 06.07.2019.g. u 20.00 sati u "fazaneriji" u Studencima.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:
1. Izvješće o tijeku inicijative
2. Radovi na "fazaneriji" prijemnoj prostoriji, prihvatilištu i lovištu
3. Izvršenje lova dočekom i šuljanjem,izvješće o osmotrenoj divljači
4. Rasprava o promjenama Statuta
5. Prijedlozi članova za odličje-zahvalnicu udruge povodom 25.godišnjice
6. Razno
Predsjednik lovne jedinice

Nikola Koštić