DNEVNI RED:

  • redovita izvješća za 2018.g.- predsjednika, tajnika-rizničara,stručne osobe za LGO, lovnika,urednika web stranice
  • izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2018.godinu
  • glasovanje o podnesenim izvješćima
  • zamolba grupe lovaca za izmjenu ustroja lovne jedinice Lovreć