Prema najavi dobavljača u nedjelju 25.kolovoza u jutarnjim satima stižu poljske jarebice 80 kljunova.

Prema planu stručne osobe za LGO iste će se zaprimiti u prihvatilište "Fazanerije" koja je pripremljena za prihvat.

Prema tome planu poljke  će se  3-4 tjedna aklimatizirati prilagodbom na nove uvjete,hranom postepeno priviknuti na buduće stanišne uvjete i naposlijetku  u tri pripremljena prihvatilišta (koje tek treba urediti) u lovištu po 10-15 kljunova ispustiti u područje gdje već obitavaju tri manja jata. Ostatak će se pripremiti za prezimljavanje do sparivanja i odvajanja parova u proljeće!?

Pozivaju se svi zaiteresirani članovi udruge za sudjelovanje u ovom programu da se prijave i budu dio ekipe koja već radi na reintrodukciji poljke (škrge) koja je u znatnom broju ranije napučivala naše lovište.