Napokon 09.lipnja 2018 godine u trećem pokušaju održana redovita izvještajna Skupština Udruge, prihvaćena su sva izvješća i donesen plan prihoda i rashoda za tekuće LGO razdoblje 2018/2019 godine.
 
Skupština je izmjenila odredbe Statuta tako da i dalje Skupštinu sačinjavaju svi matični članovi udruge po sustavu jedan član jedan glas ali ako se Skupštini ne odazove 30% članova ista će sačekati 15 minuta i tada nastaviti s radom bez obzira koliko se članova odazove uz uvijet da se informacija o održavanju Skupštine, mjestu i vremenu održavanja javno objavi i dođe do svih članova udruge. Također su prihvaćene i izmjene o radu Nadzornog odbora proširenjem ovlasti i obveza,te da izabrani članovi sami među sobom    biraju predsjednika.
 
U Statutu je ostala i odredba da svi članovi udruge vrše nadzor nad radom udruge.
Na Izvršni odbor su prenesene sve ovlasti oko gospodarenja lovištem i imenovanju stručnih službi udruge.
 
U raspravi o Nadzornom odboru udruge nakon uvodnog izlaganja neki članovi su povukli svoje kandidature jer su predloženi bez svoje suglasnosti,neki se nisu izjasnili,te se nakon razmimoilaženja u mišljenjima kad bi se opet održala Skupština na prijedlog više članova jednoglasno je odlučeno da Skupština samo za ovu priliku prenosi svoje ovlasti na Izvršni odbor koji će izvršiti izbor članova Nadzornog odbora,a da predsjednik kontaktira sve predložene članove da li prihvaćaju kandidature da se izvršni odbor održi u što skorijem vremenu.