Sukladno odluci izvršnog odbora od 23. lipnja 2018., na kojoj su izabrani novi članovi nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: NO) , nadnevka 29. srpnja 2018. godine održan je sastanak na kojem su nazočiligospodin Ante Bošnjak, gospodin Petar Barać a gospodin Zdravko Šakić bio je opravdano izočan. U nazočnosti tajnika Udruge gospodina Marja Milinovića proveden je izbor za predsjednika NO, kojom prilikom je od strane članova NO koji među sobom većinom glasova biraju predsjednika, za predsjednika predložen gospodin Ante Bošnjaka koji je većinom glasova i izabran (gospodin Zdravko Šakić se telefonski suglasio sa prijedlogom).Formiranjem NO i formalno je isti započeo sa radom s ciljem nadzora i ocjene rada kako tijela Udruge tako i rukovodstva i stručnih osoba Udruge. Svim članovima NO podijeljeni su Statut Udruge, Pravilnik o načinu izvršenja lova i Poslovnik o radu Skupštine.

                                                                                              Tajnik Udruge:

                                                           Marjo MILINOVIĆ, iur.