Nažalost u subotu je zboru nazočilo samo 14 članova lovne jedinice od 40 matičnih članova. 

Ipak nazočni su informirani o inicijativi,te u dužoj raspravi razmotrili sve mogućnosti i na kraju otvoreno izrekli svoja stajališta!

Najviše nazočnih je podržalo inicijativu, nekoliko je bilo protiv,a nekoliko suzdržano s prijedlogom da se u narednih mjesec i pol dana održi još jedan sastanak i da se svi članovi upoznaju i ponaosob izjasne. Uspostavljena je komunikacija i dijalog je poceo, što je dobar put. Dugo se raspravljalo i o najosjetljivijim temama i na kraju su svi nazočni pozvali članove obje lovne jedinice da se angažiraju na povratku povjerenja i narušenih međuljudskih odnosa  jer to utječe na ukupno stanje,a činjenicom da se u posljednjih nekoliko godina prema službenom internom izvješću ulov smanjio preko -50% što je zabrinjavajuće, ulov i izvješća o obavljenom lovu se ne poštuju,a upitnost izvršenja radova rezultira poraznim rezultatima tako da akcijski planovi uopće ne daju rezultate,a u pitanju je i biološki minimum glavnih lovnih vrsta u lovištu,a malo se razmišlja o mogućnosti realizacije programa da se aplicira na bespovratna sredstva ŽSD i EU.