Slučaj prvi:
Prije mjesec dana Nedi i Rosi Bartulović iz zaseoka Podgreda i polja u Studencima nestalo je 10 ovaca, nakon 4 dana vratilo se 5?Potraga je trajala svaki dan od dana nestanka, a od 5 preostalih ni traga ni glasa do današnjeg dana?
Slučaj drugi:
 Jozi Biliću Pižiću iz zaseoka Podjaram uz državnu granicu prije 15 dana pod čudnim okolnostima nestalo je 30 koza!Naime Jozina žena je čuvala koze u predjelu ispod kuće kada se stado odjednom razbježalo??? Javnim pogovorom doznajemo kao uzrok koji je uplašio stado, spominje se grupa migranata,vukova itd.? Nakon nekoliko dana vratile su se 4 koze a ostaci,oglodane kosti dvaju koza pronađene su nakon 10 dana, još nedostaju 24 koze?! Intenzivna potraga traje idalje?! „Ko da su u zemlju propale“.
 Slučaj treći:
 S farme autohtonih životinja – krava buša i magaradi kod zaseoka Meštrovići u posljednja dva tjedna pronađene su lešine dva magareta a za dva se još traga?
Čudi činjenica da su zvijeri prošle kroz dobro postavljenu pastirsku električnu ogradu, a količina pojedenog mesa govori da je to djelo većeg čopora koji se navratio više puta na svoj plijen?Saznajemo da je slučaj obradio i inspektor Bosiljevac! Potraga se nastavlja?!
Komentari u mjestu:
Da se radi o neobičnim događajima povezanim uz djelovanje navodno vučjih čopora koji obitavaju u pograničnom području i da se nakon dvije godine vučja populacija opet obnovila, govori se o većem čoporu pristiglom iz BiH ali i o vučici koja vodi 5 već velikih odraslih vučića, optužuju se i medvjedi koji se viđaju na području Lovreća i Studenaca,zarastanje proplanaka i oranica , a pritisak neupućenih mještana na lovce da djeluju je neopravdan.Možda je u pitanju i nešto sasvim treće, nadamo se rasvijetljenju ovih događaja!
Lovci nude samo pomoć u potrazi jer za sve ostalo nemaju ovlasti. Potraga se nastavlja.