Ovo već drugi lovni dan nije bilo odstrijela prepelica,a ni viđenja istih.

Kako uopće nije bilo prijavljenog odstrijela, pitamo se imali još smisla više skupni lov na prepelice?!

Golubova grivnjaša i pećinara u cijelom lovištu  ima u velikom broju  pa se lov po sektorima preporuča, tim više što se za 25.kolovoz predviđa isporuka poljske jarebice i njeno ispuštanje.