Kako nas informira g. Branimir Šakić dr.vet.med. stručna osoba za provedbu mjera lovnogospodarske osnove u udruzi u subotu 22.06.2019. biti će isporučena prva isporuka zeca iz domaćeg kaveznog uzgoja.

Naime isporuka je ugovorena sa OPG-om "Pleić" iz Ciste velike i isporuka će se izvršiti u dva turnusa. Prvi 22.06.- 12-15 repića će se isporučiti lovnoj jedinici  Studenci,a druga lovnoj jedinici Lovreć oko Velike Gospe 12-18 repića,a prema uzgojnim mogućnostima proizvođača .Ukupno je naručeno 30 repića,a po mogućnosti i više.

Preuzimanje će se izvršiti ispred škole u Studencima oko 17.00 sati, te se pozivaju voditelji sektora da preuzmu zečeve i iste ispuste na predviđene terene i transportne kutije  vrate isporučitelju.

Pozivaju se članovi da do subote pokušaju smanjiti broj predatora,a sukladno pravilniku o lovostaju.

 

DOBRA KOB!