U organizaciji resornog Ministarstva održan je sastanak o utvrđivanju brojnog stanja vučije populacije u ovom dijelu Splitsko-dalmatinske županije. Sastanak je održan u Cisti Velikoj u Lovačkom domu "Kuna" uz nazočnost gotovo svih predstavnika lovačkih udruga.
Naime,Ministarstvo priprema novi plan upravljanja vukom u RH i prije konačne odluke konzultira sve interesente lovce, stočare i stanovništvo kako bi donesena odluka bila što adekvatnija .
U raspravi su sudjelovali svi nazočni,a rezime svih diskusija je:
-Brojno stanje vuka je daleko iznad oficijelne procjene i potrebno je plansko i selektivno izlučivanje samo u mjestima gdje pričinjavaju najviše štete, te izlučiti sve križance. Država se mora više i ozbiljnije uključiti i tržišno nadoknaditi štete stočarima, lovcima i stanovništvu,te rokove isplate izvršiti najduže tri tjedna od pričinjene štete.
Obzirom da će se rezime konzultacija na terenu dovršiti tek na proljeće,a neizvjestan je i dalek dan usvajanja konačnog plana nazočni su očekivali i predlagali donošenje interventnih mjera .
Na konačno pitanje organizatora što mislimo o upravljanju vukom nazočni su odgovorili:
-plan mora biti posebno prilagođen područjima na kojima čine najviše štete, naknade pravične i na vrijeme što do sada nije bio slučaj.
 
Prilog:foto nazočnih na sastanku koji nam je ustupio g.Marijan Kurtović
 [nggallery id=372]