Pozivaju se svi članovi udruge da od 08.09.do 18.09.2019 odstrijele jednu divlju svinju za potrebe proslave 25 godina osnivanja i djelovanja udruge.

Strijelac ili sudionici lova će dobiti posebno prigodno priznanje.

Očekujemo poseban angažman specijalista lova na svinje. Dopušteno je koristiti sve odobrene metode lova o čemu lovnici trebaju dati poseban naputak.

 

DOBRA KOB!